Ordförrådet i Eksjö AB är en liten reklambyrå med över 30 års erfarenhet av grafisk och journalistisk produktion.

Under senare år har vi utvecklat nära samarbete med ett par större tryckerier i Småland, Estland och Tyskland. Vi erbjuder därigenom kvalitetstryck till riktigt småländska priser.

Genom samverkan med DisplayPlanet producerar vi dessutom storbilder, rollups, banners m.m.

Ordförrådet arbetar i olika nätverk och kan därför erbjuda en fullservicebyrås olika tjänster. Förutom formgivning och tryckning producerar vi annonser, texter, information, logotyper, foton och illustrationer, översättningar, böcker, broschyrer, foldrar, affischer, grafiska profiler, pressreleaser, storbilder/rollups, vepor, dekaler, skyltar, flyers m.m.

Bernt Agertz  ı  0381-393939  ı  0763-799999  ı  reklam@ordforradet.nu  ı  www.ordforradet.nu

PRISLISTA